วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.อ. เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.น่าน ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการประชาชนสถานีตำรวจชุมชุนพญาวัด ม.๔ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีพ.ศ. ๒๕๖๖

Category
Tags