วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to Nanimmigration

ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5