วันพฤหัสบดี, 07 กรกฎาคม 2565
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to Nanimmigration
 

ว่าที่ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง

ผกก.ตม.จว.น่าน

Queue Online  

 

การพิจารณาในการเปิดดำเนินการให้บุคคลเดินทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถ…

10-05-2565 Hits:75 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

การพิจารณาในการเปิดดำเนินการให้บุคคลเดินทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวร “ ในขณะนี้จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านยังไม่อนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น การดำเนินการผ่อนคลายมาตรการ (เปิดให้มีการเข้า-ออก ของบุคคลและพาหนะ) อยู่ระหว่างพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน พิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอ ศบค.มท. เพื่อพิจารณาการเปิดในโอกาสต่อไป  

Read more

แจ้งประชาสัมพันธ์ ตามมติฯ ศบค มีมติเห็นชอบ เงื่อนไขเข้าประเทศไทย

26-04-2565 Hits:472 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

แจ้งประชาสัมพันธ์ ตามมติฯ ศบค มีมติเห็นชอบ เงื่อนไขเข้าประเทศไทย 1 พ.ค.65 จะเข้าลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand pass ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.65 เป็นต้นไป  

Read more

คุยเรื่อง “ปันรักษ์” คาเฟ่กลางเมือง ปั้นแบรนด์ครอบครัวตำรวจ กับ "คุณรัตนาภรณ์ สีวลี…

25-04-2565 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

"ร้านปันรักษ์คาเฟ่" ตั้งอยู่ในบริเวณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ย่านอารีย์ - สะพานควาย ถนนพหลโยธิน กทม. เปิดให้บริการกาแฟ เครื่องดื่ม ขนมแสนอร่อย และของฝากฝีมือครอบครัวตำรวจ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตามเวลาราชการ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปันรักษ์ … ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟ แต่คือร้าน ... ที่ให้โอกาส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันนี้ พบกับ “กาแฟหอมกรุ่น” ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งรอยยิ้ม จากเมล็ดกาแฟอาราบิก้า ส่งตรงจากดอยสามหมื่น รร.ตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1 จว.เชียงใหม่ และพบกับทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากครอบครัวตำรวจ ที่เต็มไปด้วยความภูมิใจ ณ ปันรักษ์ คาเฟ่ Punrak Cafe...

Read more

ปันรักษ์ คาเฟ่ Punrak Cafe Grand Opening : 25 เมษายน 2565

25-04-2565 Hits:487 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ปันรักษ์ … ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟ แต่คือร้าน ... ที่ให้โอกาส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันนี้ พบกับ “กาแฟหอมกรุ่น” ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งรอยยิ้ม จากเมล็ดกาแฟอาราบิก้า ส่งตรงจากดอยสามหมื่น รร.ตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1 จว.เชียงใหม่ และพบกับทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากครอบครัวตำรวจ ที่เต็มไปด้วยความภูมิใจ ณ ปันรักษ์ คาเฟ่ Punrak Cafe (ตั้งอยู่ภายใน บช.ตชด.) Grand Opening : 25 เมษายน 2565 หนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ จาก “สมาคมแม่บ้านตำรวจ” โดยคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ   จากเมล็ดกาแฟบนดอย จนกลายมาเป็นกาแฟหอมกรุ่นในมือคุณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ...

Read more

รณรงค์เทศกาลสงกรานต์ "ความในใจ 30 Sec Master"

10-04-2565 Hits:499 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

รณรงค์เทศกาลสงกรานต์ "ความในใจ 30 Sec Master"

Read more

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2 มีนาคม พ…

10-04-2565 Hits:85 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ พระที่นังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

Read more

ผบก.ตม.5 พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการ บก.ตม.5 ได้มาตรวจราชการประจำปี 2565 ณ ตม.จว.น่าน

27-02-2565 Hits:157 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 23 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ตม.5 พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการ บก.ตม.5 ได้มาตรวจราชการประจำปี 2565 ณ ตม.จว.น่าน พบ ว่าที่ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติ กำชับการปฏิบัติราชการ และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย และคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

Read more

ตรวจคนเข้าเมือง ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด

12-02-2565 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนสอดคล้องตามแผนปฏิบัติ รูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ วงเล็บฉบับปรับปรุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นจึงขอประกาศเจตนารมณ์ของ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและข้าราชการตำรวจทุกนาย จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงาน ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ หลีกเลี่ยงการกระทำ มันอาจมีผลต่อ ดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติเพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาลจึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

Read more

เข้าร่วมประชุมบริหารราชการ ตม.จว.น่าน ครั้งที่ 1/2565

11-02-2565 Hits:139 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (3 ก.พ. 65) เวลา 16.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมบริหารราชการ ตม.จว.น่าน ครั้งที่ 1/2565 โดยได้แจ้งข้อราชการที่สำคัญ และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ บก.ตม.5, สตม. และ ตร. และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กำชับการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชตำรวจ กำชับเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ อีกทั้งได้ทำการทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กับข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ณ ห้อง ศปก.ตม.จว.น่าน  

Read more

ให้การสัมภาษณ์กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศ…

11-02-2565 Hits:139 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (20 ม.ค.65) เวลา 11.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ. เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน ,พ.ต.ท.ธวัชชัย เอกบุตร รอง ผกก.ตม.จว.น่าน และ ว่าที่ พ.ต.ต.ชวลิต ประพันธ์ สว.ตม.จว.น่าน ได้ร่วมให้การสัมภาษณ์กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อโครงงานวิจัย เรื่อง การท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือ ณ ห้อง ศปก.ตม.จว.น่าน  

Read more

ตรวจการปฏิบัติหน้าที่พร้อมมอบอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

11-02-2565 Hits:141 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (17 ม.ค.65) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ชาญชัย เชาวน์เกษม รอง ผบก.ตม.5 มาตรวจการปฏิบัติหน้าที่พร้อมมอบอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ. เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.น่าน ให้การต้อนรับ และ พ.ต.อ.ชาญชัยฯ ได้สั่งการประชุมและกำชับข้อราชการให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการข้อกำหนดต่างๆที่ออกตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรการผู้ว่าราชการจังหวัด และให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก ราชอาณาจักร การลักลอบหนีเข้าเมือง โดยเฉพาะการแฝงตัว เข้า-ออกประเทศในทุกช่องทาง, การเก็บอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ ให้ดำเนินให้ถูกต้อง รวดเร็ว รักษาระยะห่าง ลงข้อมูลให้ครบถ้วน, ให้ประชาสัมพันธ์ต่างด้าวในพื้นที่ที่ระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะครบกำหนด ให้มายื่นขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรก่อนการอนุญาตสิ้นสุด 45...

Read more

ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกั…

11-02-2565 Hits:137 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (20 ธ.ค. 64) เวลา 13.30 น. ว่าที่ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.น่าน ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามนโยบายของจังหวัดน่าน และนโยบายของ บก.ตม.5 สตม.และ ตร. โดยมีแพทย์ ตม.เป็นผู้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดฯ ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด  

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี’65

08-02-2565 Hits:142 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 315 อัตรา จาก 4 กลุ่มผู้สมัคร ได้แก่ (1) กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย จำนวน 250 อัตรา (2) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ เพศชาย จำนวน 30 อัตรา (3) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย...

Read more

ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทานและกายบริหาร

04-02-2565 Hits:178 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.65 ว่าที่ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธวัชชัย เอกบุตร รอง ผกก.ตม.จว.น่าน นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.น่าน พร้อมทั้งการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทานและกายบริหาร  

Read more

ทำการฝึกระเบียบวินัย กายบริหาร ประจำสัปดาห์ และทำกิจกรรม 5 ส.

04-02-2565 Hits:149 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 ว่าที่ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธวัชชัย เอกบุตร รอง ผกก.ตม.จว.น่าน นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.น่าน ทำการฝึกระเบียบวินัย กายบริหาร ประจำสัปดาห์ และทำกิจกรรม 5 ส. ณ บริเวนอาคารเรือนแถวชั้นประทวน  

Read more

ทำการฝึกระเบียบวินัย กายบริหาร ประจำสัปดาห์ และทำกิจกรรม 5 ส

04-02-2565 Hits:134 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.64 ว่าที่ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธวัชชัย เอกบุตร  รอง ผกก.ตม.จว.น่าน นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.น่าน ทำการฝึกระเบียบวินัย กายบริหาร ประจำสัปดาห์ และทำกิจกรรม 5 ส. ณ บริเวนโดยรอบอาคาร  

Read more

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ

04-02-2565 Hits:221 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64 ว่าที่ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธวัชชัย เอกบุตร รอง ผกก.ตม.จว.น่าน นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.น่าน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ พร้อมทั้งการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน พร้อมทั้งตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ให้ถูกต้องตามระเบียบ และได้กำชับข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงข้อสั่งการตามนโยบาย ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

Read more

ผบ.ตร. ขอให้ตำรวจทุกนายอยู่ในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 งดออกนอ…

22-12-2564 Hits:191 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ขอให้ข้าราชการตำรวจงดเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อเข้าอวยพรปีใหม่ผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) และให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความสะดวกการจราจร งานบริการ หรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน และถือว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ที่ตำรวจทุกนายมอบให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย  โฆษก ตร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผบ.ตร. ในนามของผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ฝากขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนาย ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดทั้งปีที่ผ่านมา และขออวยพรให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง มีสุขพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และมีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่าน หากมีเหตุด่วน...

Read more

ตม.จว.น่าน : กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “จิตอาสาบริจาคโลหิต”

29-10-2564 Hits:241 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ต.ค. 64 เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.น่าน ลูกจ้าง/ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “จิตอาสาบริจาคโลหิต” ณ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน จว.น่าน  

Read more

ผบก.ตม.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน

23-09-2564 Hits:313 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 21 ก.ย.2564 พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผบก.ตม.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน โดยมี พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ โดยประชุมมอบนโยบายแนะนำและกำชับการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการและข้อกำหนดต่างๆ ที่ออกตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบบุคคล เข้า-ออก ราชอาณาจักร การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และดำเนินการตามรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ SOP ภายใต้ New Normal ตามที่ สตม.กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด  

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาแก้ไขข้อปัญหาสถานการณ์น้ำ ลักษณะกิจกรรมเป็นการ ขุด ลอก คูคลอง

21-06-2564 Hits:414 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.64 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาแก้ไขข้อปัญหาสถานการณ์น้ำ ลักษณะกิจกรรมเป็นการ ขุด ลอก คูคลองเพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางการระบายน้ำ ณ สะพานโครงการอุทกภัย ปพร. ปี 2540 (ห้วยสอด) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จว.น่าน โดยมี นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในพิธี

Read more

23 คลิป ประชาสัมพันธ์เตือนภัยแก่ประชาชน

13-06-2564 Hits:412 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

1 - 23 คลิป ประชาสัมพันธ์เตือนภัยแก่ประชาชน  

Read more

ประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊คเพจ: YouTube ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.)

11-06-2564 Hits:788 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊คเพจ: YouTube ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) https://www.facebook.com/PCTPOLICE/     ช่องยูทูป PCTPOLICE https://www.youtube.com/channel/UCqyppzit6G18apPcR4lWxFA

Read more

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนา…

02-06-2564 Hits:395 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน  

Read more

ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ตม.จว.น่าน

07-04-2564 Hits:951 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 2 เม.ย.64 เวลา 14.00. พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ประพันธ์ศักดิ์ ประสานสุข รอง ผบก.อก.สตม. พร้อมคณะตรวจราชการ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ตม.จว.น่าน พร้อมให้คำแนะนำ การจัดทำแฟ้มข้อมูล และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ให้ดำเนินแก้ไขครบถ้วนถูกต้องตามที่หัวหน้าจเร บก.ตม.5 ได้แนะนำไว้แล้ว    

Read more

ตม.จว.น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทาสีรั้วรอบอาคาร

31-03-2564 Hits:458 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 29 มี.ค. 64 เวลา 16.00 น. ตม.จว.น่าน นำโดย พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในหน่วยงานอาคารที่ทำการ ตม.จว.น่าน และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้ข้าราชการร่วมมือ ร่วมใจ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่ราชการให้ข้าราชการมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสร้างความสมัคคีในหมู่คณะ  

Read more

กำชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

25-03-2564 Hits:621 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 25 มี.ค.64 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน ได้ประชุมบริหารประจำเดือน ในการประชุมบริหารประจำเดือน ได้ถ่ายทอดข้อสั่งการ และข้อกำชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยกำชับข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ และได้ดำเนินการตรวจทรงผมและการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และ กฎระเบียบ กำชับการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงข้อสั่งการตามนโยบาย ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเคร่งครัด  

Read more

ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5/หัวหน้าจเรตำรวจ บก.ตม.5

25-03-2564 Hits:822 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 18 มี.ค. 64 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5/หัวหน้าจเรตำรวจ บก.ตม.5 ,พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ฝอ.บก.ตม.5 พร้อมคณะตรวจราชการ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ตม.จว.น่าน พร้อมให้คำแนะนำ การจัดทำแฟ้มข้อมูล และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการตำรวจ ให้ดำเนินแก้ไขครบถ้วนถูกต้องตามที่หัวหน้าจเร บก.ตม.5 ได้แนะนำไว้แล้ว  

Read more

ตม.จว.น่าน ได้ประชุมบริหารประจำเดือน

17-03-2564 Hits:489 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน ได้ประชุมบริหารประจำเดือน ในการประชุมบริหารประจำเดือน ได้ถ่ายทอดข้อสั่งการ และข้อกำชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยกำชับข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ และได้ดำเนินการตรวจทรงผมและการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และ กฎระเบียบ กำชับการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงข้อสั่งการตามนโยบาย ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเคร่งครัด  

Read more

ตม.จว.น่าน ได้ประชุมบริหาร กำชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรร…

17-03-2564 Hits:487 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน ได้ประชุมบริหารประจำเดือน ในการประชุมบริหารประจำเดือน ได้ถ่ายทอดข้อสั่งการ และข้อกำชับให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยกำชับข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ และได้ดำเนินการตรวจทรงผมและการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และ กฎระเบียบ กำชับการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงข้อสั่งการตามนโยบาย ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเคร่งครัด  

Read more

ตม.จว.น่าน ได้ประชุมบริหารประจำเดือนและเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่

31-12-2563 Hits:572 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน ได้ประชุมบริหารประจำเดือนและเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยได้ถ่ายทอดข้อสั่งการและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.น่าน ในการนี้ได้กำชับข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงข้อสั่งการตามนโยบาย ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

Read more

ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผบก.ตม.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน

08-12-2563 Hits:1145 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 1 ธ.ค.63 พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผบก.ตม.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน พร้อมทั้งได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยเน้นย้ำสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 กำชับเรื่องการแต่งกายของข้าราชการตำรวจ การปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้กริยาวาจาแสดงออกด้วยความสุภาพ เรียบร้อยและผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ปลูกป่าชุมชน บ้านวังตาว”

06-12-2563 Hits:710 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่พื้นที่ป่าชุมชน บ้านวังตาว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นำข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ปลูกป่าชุมชน บ้านวังตาว” เพื่อร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช เก็บขยะ และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของชุมชนท้องถิ่น ฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกความรู้สึกหวงแหนและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดี มีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ สนองแนวทางตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

Read more

การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2563

19-09-2563 Hits:906 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2563

Read more

รอง ผบช.สตม. และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน

28-08-2563 Hits:1822 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 28 ส.ค.2563 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม. และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน โดยมี พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด  

Read more

ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ

28-08-2563 Hits:717 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ส.ค.2563 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม. และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน และข้าราชการ ตำรวจในสังกัด ตม.จว.น่าน ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกลางเวียง โดยมี นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง ให้การต้อนรับคณะฯ และเป็นผู้แทนของชาวอำเภอเวียงสา รับมอบถุงยังชีพ 200 ถุง , ข้าวสาร 5 กก. อีก 200...

Read more

สำนัก​งานตร​วจ​คนเข้า​เมือง ​ได้จัดสร้างพระพุทธ​รูป​ "พระพุทธ​เมตตามหานค​ราภิรักษ์ ​(…

13-08-2563 Hits:830 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดสร้างพระพุทธรูป "พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง)" และเปิดให้ผู้ที่สนใจเช่าบูชา รายละเอียด ดังนี้ รับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งและที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู    ✴️ ขอเชิญเช่าบูชาพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อเข้าเมือง พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์    ✴️ เริ่มจองได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563             ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง และ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู    ✴️ รับพระพุทธรูป 15 กันยายน 2563...

Read more

ทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเดินโดยรอบอาคารที่ทำการ ตม.จว.น่าน

23-06-2563 Hits:916 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63 พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเดินโดยรอบอาคารที่ทำการ ตม.จว.น่าน

Read more

ทำกิจกรรม 5 ส. ณ บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการ ตม.จว.น่าน

23-06-2563 Hits:968 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.63 พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทำกิจกรรม 5 ส. ณ บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการ ตม.จว.น่าน

Read more

การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ม.38 ปรับปรุงใหม่

18-06-2563 Hits:1264 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย ไฟล์แนบ จำนวน 1 ไฟล์  ดาวน์โหลด

Read more

บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

10-06-2563 Hits:947 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.63 และตามโครงการ “ตำรวจไทย ต้านภัยโควิด บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา” เพื่อเป็นการสนับสนุนสังคม สร้างจิตเสียสละให้กับกำลังพล เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และเพิ่มโลหิตในระบบการบริหารจัดการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน  

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ …

04-06-2563 Hits:1232 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.น่าน ร่วมกิจกรรมจิตจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันให้แก่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการจัดกิจกรรม  

Read more

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03-06-2563 Hits:885 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.น่าน จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน  

Read more

โครงการ ตม.ช่วยเด็กไทย ใช้เน็ตฟรี

27-05-2563 Hits:880 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

โครงการ ตม.ช่วยเด็กไทย ใช้เน็ตฟรี  

Read more

ตม.น่านปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

27-05-2563 Hits:859 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

ตม.น่านปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19  

Read more

ตม.จว.น่าน มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไว…

27-05-2563 Hits:810 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

ตม.จว.น่าน มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ “ตม.ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

Read more

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ต…

25-04-2563 Hits:1045 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563

Read more

ตม.จว.น่าน ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

03-04-2563 Hits:1342 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.63 ตม.จว.น่าน ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ตามมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทั้งในอาคารที่ทำการและบริเวณโดยรอบอาคาร ตม.จว.น่าน โดยได้รับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อและเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นจากด่านกักกันสัตว์น่าน  

Read more

ข่าวเท็จ !! "ตัวไม่ต้องไป นำพาสไปต่อวีซ่าได้"

28-03-2563 Hits:2922 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามที่มีมิจฉาชีพได้ลงข้อความทางเพจหรือโซเชียลเน็ตเวิร์คว่ามีบริการรับต่อพาสปอร์ตหรือวีซ่าโดยเจ้าตัวไม่ต้องไปด้วยตนเองนั้น และมีการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้าคนละ 1200 บาท สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวต่างชาติที่ไม่สามารถกลับประเทศตนเองได้เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้น สตม.ขอชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด สตม.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขณะนี้ได้ส่งชุดสืบสวนและประสานตำรวจท้องที่ดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมอย่างจริงจัง ผู้ใดพบเห็นแจ้งเบาะแสมาได้ที่ 191 หรือ 1178  

Read more

ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สมกิต พุ่มวารี รอง ผบก.ตป.ฯ ปฏิบัติราชการ บก.อก.สตม. พร้อมด้วยคณะตรวจ…

05-03-2563 Hits:2563 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สมกิต พุ่มวารี รอง ผบก.ตป.ฯ ปฏิบัติราชการ บก.อก.สตม. พร้อมด้วยคณะตรวจราชการ สตม.ชุดที่ 1 ได้มาตรวจราชการตามแบบตรวจราชการของ สตม. พร้อมให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลแฟ้มตรวจราชการตามแบบตรวจราชการทั้ง 4 ด้าน ตามนโยบายของจเรตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

Read more

ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ชำนาญ ชำนาญเวช ผบก.ตม.5

04-03-2563 Hits:1457 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.63 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ชำนาญ ชำนาญเวช ผบก.ตม.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด  

Read more

ตม.จว.น่าน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ พร้อมทั้งการฝึกบุคคล…

04-03-2563 Hits:1692 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน มอบหมายให้ พ.ต.ท.จรุงศักดิ์ จำรูญ รอง ผกก.ตม.จว.น่าน นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.น่าน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ พร้อมทั้งการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน พร้อมทั้งตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ให้ถูกต้องตามระเบียบ และได้กำชับข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงข้อสั่งการตามนโยบาย ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

Read more

ตม.จว.น่าน ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR Training)

04-03-2563 Hits:1436 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 เวลา 14.00 - 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR Training) ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อให้มีความรู้ในด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย หรือให้บริการแก่ประชาชนได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน และแพทย์ ตม. ประจำจุดตรวจผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น เป็นวิทยากรในการอบรม  

Read more

ข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

04-03-2563 Hits:2252 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.62 เวลา 09.20 น. พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

Read more

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2562

04-03-2563 Hits:2141 ข่าว.ประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 เวลา 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 ณ ด้านหน้าอาคารที่ทำการ ตม.จว.น่าน พร้อมทั้งได้เชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางค่า ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจร่างกายก่อนทำการทดสอบ  

Read more