วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to Nanimmigration

ข่าวสาร

ตม.จว.น่าน ได้ประชุมบริหารประจำเดือนและเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 เวลา 10.30 น.

พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน ได้ประชุมบริหารประจำเดือนและเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยได้ถ่ายทอดข้อสั่งการและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.น่าน ในการนี้ได้กำชับข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงข้อสั่งการตามนโยบาย ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผบก.ตม.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน

วันที่ 1 ธ.ค.63

พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผบก.ตม.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน พร้อมทั้งได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยเน้นย้ำสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 กำชับเรื่องการแต่งกายของข้าราชการตำรวจ การปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้กริยาวาจาแสดงออกด้วยความสุภาพ เรียบร้อยและผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

 

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ปลูกป่าชุมชน บ้านวังตาว”

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

ที่พื้นที่ป่าชุมชน บ้านวังตาว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นำข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ปลูกป่าชุมชน บ้านวังตาว” เพื่อร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช เก็บขยะ และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของชุมชนท้องถิ่น ฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกความรู้สึกหวงแหนและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดี มีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ สนองแนวทางตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

รอง ผบช.สตม. และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน

วันที่ 28 ส.ค.2563

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม. และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน โดยมี พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

 

ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ

วันที่ 27 ส.ค.2563

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม. และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.น่าน และข้าราชการ ตำรวจในสังกัด ตม.จว.น่าน ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกลางเวียง โดยมี นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง ให้การต้อนรับคณะฯ และเป็นผู้แทนของชาวอำเภอเวียงสา รับมอบถุงยังชีพ 200 ถุง , ข้าวสาร 5 กก. อีก 200 ถุง และน้ำดื่ม 200 ขวด เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่อไป