วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to Nanimmigration

ผบก.ตม.5 พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการ บก.ตม.5 ได้มาตรวจราชการประจำปี 2565 ณ ตม.จว.น่าน

วันที่ 23 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ตม.5 พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการ บก.ตม.5 ได้มาตรวจราชการประจำปี 2565 ณ ตม.จว.น่าน พบ ว่าที่ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ โดยได้มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติ กำชับการปฏิบัติราชการ และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย และคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด