วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to Nanimmigration

ให้การสัมภาษณ์กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ (20 ม.ค.65) เวลา 11.00 น.

ว่าที่ พ.ต.อ. เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน ,พ.ต.ท.ธวัชชัย เอกบุตร รอง ผกก.ตม.จว.น่าน และ ว่าที่ พ.ต.ต.ชวลิต ประพันธ์ สว.ตม.จว.น่าน ได้ร่วมให้การสัมภาษณ์กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อโครงงานวิจัย เรื่อง การท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือ ณ ห้อง ศปก.ตม.จว.น่าน