วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to Nanimmigration

ผบก.ตม.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน

วันที่ 21 ก.ย.2564

พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผบก.ตม.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.น่าน โดยมี พ.ต.อ.ปกกิจ คล้ายเพ็ชร ผกก.ตม.จว.น่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ โดยประชุมมอบนโยบายแนะนำและกำชับการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการและข้อกำหนดต่างๆ ที่ออกตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบบุคคล เข้า-ออก ราชอาณาจักร การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และดำเนินการตามรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ SOP ภายใต้ New Normal ตามที่ สตม.กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด