วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to Nanimmigration

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ปลูกป่าชุมชน บ้านวังตาว”

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

ที่พื้นที่ป่าชุมชน บ้านวังตาว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นำข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ปลูกป่าชุมชน บ้านวังตาว” เพื่อร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช เก็บขยะ และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของชุมชนท้องถิ่น ฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกความรู้สึกหวงแหนและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดี มีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ สนองแนวทางตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน