วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to Nanimmigration

“ประชาสัมพันธ์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่”

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่ พร้อมเปิดดำเนินการ ให้บริการประชาชน และคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ ตามกฎหมายคนเข้าเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

           ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่

           ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่

           (บริเวณเดียวกับ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่)

 

สอบถาม โทร. 0 5452 0872