Monday, 15 August 2022
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ Welcome to Nanimmigration

เข้าร่วมประชุมบริหารราชการ ตม.จว.น่าน ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (3 ก.พ. 65) เวลา 16.00 น.

ว่าที่ พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผกก.ตม.จว.น่าน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมบริหารราชการ ตม.จว.น่าน ครั้งที่ 1/2565 โดยได้แจ้งข้อราชการที่สำคัญ และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ บก.ตม.5, สตม. และ ตร. และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กำชับการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชตำรวจ กำชับเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ อีกทั้งได้ทำการทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กับข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ณ ห้อง ศปก.ตม.จว.น่าน